Pagdating ng islam sa mindanao

09-Dec-2018 09:46

“Kung may mga Muslims na ayaw magsuot ng hijab, karapatan nila ’yon.

Kung may mga Christians naman taking Arabic classes na hindi comfortable gumamit ng hijab sa loob ng Madaris (plural form of madrasah) karapatan din nila ’yon.

As she grilled the cops for failing to coordinate with the military and the military for its slow response to rescue the cops, Poe asked the MILF to put in place a mechanism that will give MILF leadership better control of its men on the ground.Sa mga video na eksklusibong nakuha ng ABS-CBN, makikita ang isa sa mga Davao bombing suspect na kasama ng mga pinuno ng Maute Group. MANILA, Philippines – Only Allah knows how Moro Islamic Liberation Front (MILF) chief negotiator Mohagher Iqbal kept his composure in the face of verbal attacks when he finally appeared before the Senate committee probing the Mamasapano incident on February 12.Ito ay isang Abrahamikong relihiyon kasama ng Kristiyanismo at Hudaismo kaya't malapit na kamag-anak ng mga pananampalatayang nagtatag ng Islam at tinuturing ng mga Muslim bilang isang sugo(messenger) at propeta ng Diyos ( الله Allah) at ang huling tagapagdala ng batas sa magkakasunod na mga propetang Islamiko.Pagkatapos ng tatlong taon pagkatapos ng pangyayaring ito, kanyang sinimulang ipangaral ng publiko ang mga pahayag na ito na naghayayag na "ang diyos ay isa", ang kumpletong pagsuko dito(islam) ang tanging paraang katanggap tanggap sa diyos at siya ay isang propeta at sugo ng diyos tulad ng ibang mga propetang Islamiko.

As she grilled the cops for failing to coordinate with the military and the military for its slow response to rescue the cops, Poe asked the MILF to put in place a mechanism that will give MILF leadership better control of its men on the ground.Sa mga video na eksklusibong nakuha ng ABS-CBN, makikita ang isa sa mga Davao bombing suspect na kasama ng mga pinuno ng Maute Group. MANILA, Philippines – Only Allah knows how Moro Islamic Liberation Front (MILF) chief negotiator Mohagher Iqbal kept his composure in the face of verbal attacks when he finally appeared before the Senate committee probing the Mamasapano incident on February 12.Ito ay isang Abrahamikong relihiyon kasama ng Kristiyanismo at Hudaismo kaya't malapit na kamag-anak ng mga pananampalatayang nagtatag ng Islam at tinuturing ng mga Muslim bilang isang sugo(messenger) at propeta ng Diyos ( الله Allah) at ang huling tagapagdala ng batas sa magkakasunod na mga propetang Islamiko.Pagkatapos ng tatlong taon pagkatapos ng pangyayaring ito, kanyang sinimulang ipangaral ng publiko ang mga pahayag na ito na naghayayag na "ang diyos ay isa", ang kumpletong pagsuko dito(islam) ang tanging paraang katanggap tanggap sa diyos at siya ay isang propeta at sugo ng diyos tulad ng ibang mga propetang Islamiko.He said it was important for people to understand the concept of the Bangsamoro and where it came from.